حمید احیاء
حمید احیاء

حمید احیاء، متولد ۱۳۳۲ | مترجم، کارگردان و بازیگر. او تئاتر را از سال‌های آخر دبیرستان با گروه تئاتر مرکز رفاه در تهران آغاز کرد. احیاء از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶در رشته‌ی نمایشِ دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اساتیدی مانند بهرام بیضایی، محمد کوثر، علی رفیعی، حمید سمندریان، و پرویز پرورش به تحصیل پرداخت. او در سال ۱۹۷۸ برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال ۱۹۸۲ مدرک کارشناسی ارشد خود را تحت نظر ریچارد شکنر در رشته‌ی مطالعات اجرا از دانشگاه نیویورک دریافت کرد و از سال 1986 با گروه تئاتر «داروگ» در شهر برکلی همکاری داشته است. اولین ترجمه‌ی او، «شب بخیر مادر» در سال ۱۳۷۵ توسط نشر تجربه انتشار یافت و پس از آن ترجمه‌های بسیاری از او توسط انتشارات نیلا و ناشران دیگر منتشر شده ‌است. 

 

کارگردانی

مرغ سحر (سپیده خسروجاه) 

در سوگ کاظم اشتری (سپیده خسروجاه)

   “It’s not about Pomegranate” (سپیده خسروجاه)

استثناء و قاعده (برتولت برشت)

شب بخیر مادر (مارشا نورمن)

مال‍ی‌ س‍وئ‍ی‍ن‍ی‌ (ب‍رای‍ن‌ ف‍ری‌‌ی‍ِل‌) 

کپنهاگ(م‍ای‍ک‍ل‌ ف‍ری‍ن)‌

خرس و خواستگاری (آنتوان چخوف) 

کارگردانی به دعوت بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد:

نگین (حمید امجد)

خواب در فنجان خالی (نغمه ثمینی)

 مصاحبه (محمد رحمانیان) 

جاده (یوریک کریم مسیحی)

بازیگری

«اتللو» و «انسان خوب سچوان» به کارگردانی محمد کوثر| «حضرت ایوب»، «عاشق شدن سودابه بر سیاوش»، و «رستم و اسفندیار» به کارگردانی شهرو خردمند (اجرا شده در جشنواره‌ی توس و جشن هنر شیراز) | «مرگ و دوشیزه» به کارگردانی سپیده خسروجاه | «گزارش اردوایراف»، «طربنامه» و «چهارراه» به کارگردانی بهرام بیضایی

 

جوایز

نامزد بهترین ترجمه‌ی نمایشنامه از نهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبیات نمایشی ایران (انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی) برای کتاب «عکس ۵۱» نوشته‌ی آنا زیگلر از نشر کرگدن

نامزد بهترین ترجمه‌ی نمایشنامه از هفتمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبیات نمایشی ایران (انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی) برای کتاب «درس پیانو» نوشته‌ی آگوست ویلسون از نشر نیلا

برگزیده‌ی بهترین ترجمه‌ی نمایشنامه از سومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبیات نمایشی ایران (انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی) برای کتاب «کپنهاگ» نوشته‌ی مایکل فرین از نشر نیلا

 

ترجمه

نمایشنامه: 

شب بخیر مادر (مارشا نورمن) اتمام چاپ- تجدید چاپ به‌زودی در نشر «گره»)

ت‍ص‍ادف‌ ق‍طار پ‍ن‍ج‌ و ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ (ت‍ورن‍ت‍ون‌ وای‍ل‍در)

https://nahang.ir/book/637868/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1/

سفر اسب پنجم (رونالد ریبمن)

https://nahang.ir/book/1179756/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%85%D9%86/

 

پ‍اره‌س‍ن‍گ‌ در ج‍ی‍ب‌هایش‌ (م‍ری‌ ج‍ون‍ز)

https://nahang.ir/book/1397366/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2/

 

بانوی دریایی (سوزان سانتاگ)

https://nahang.ir/book/614013/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF/

 

مال‍ی‌ س‍وئ‍ی‍ن‍ی‌ (ب‍رای‍ن‌ ف‍ری‌‌ی‍ِل‌)

https://nahang.ir/book/691612/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%84/

 

 ک‍پ‍ن‍ه‍اگ (م‍ای‍ک‍ل‌ ف‍ری‍ن)‌

https://nahang.ir/book/1288447/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86/

 

 م‍ل‍ک‍ه‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ ل‍ی‌ن‍ی‍ن (مارتین مک‌دونا)

https://nahang.ir/book/891202/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7/

 

مسخره‌بازی‌ها (تام استوپارد) | اتمام چاپ 

خالی‌بند دنیای غرب (جان‌میلینگتون سینگ)

https://nahang.ir/book/1126388/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF/

 

عکس ۵۱ (آنا زیگلر)

https://nahang.ir/book/1135403/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-51-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%B1/

 

عمله‌جاتِ امپراتوری یا اِشمُرز (بوریس ویان)

https://nahang.ir/book/920543/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86/

 

 دو پاپ (آنتونی مک‌کارتن)

https://nahang.ir/book/1372669/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86/

 

 زنده است، یا مرده؟ (دیوید آیوز)

https://nahang.ir/book/1450163/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%88%D8%B2/

 

تئوری تئاتر: 

لطف بخشش: اندیشه‌هایی درباره‌ی شکسپیر (پیتر بروک)

https://nahang.ir/book/498207/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9/

 

 ۱۳۰ نکته در باب کارگردانی (فرانک هاوزر و راسل رایش)

https://nahang.ir/book/1134972/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-130-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%B1/