آبتین گلکار
آبتین گلکار
آبتین گلکار

فصل اول | مهمان ششم

آبتین گلکار متولد ۱۳۵۶ |  مترجم، پژوهشگر زبان و ادبیات روسی و استادیار دانشگاه تربیت مدرس. گلکار مهم‌ترین مترجم روسی در چند دهه‌ی اخیر ایران بوده است که دوره‌ی کارشناسی را در دانشگاه تهران و دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات روسی را در دانشگاه ملی تاراس شفچنکو کی‌یف گذرانده ‌است. او برای ترجمه‌ی کتاب «استالین» اثر ادوارد رادزینسکی برنده‌ی جایزه‌ی بهترین ترجمه از جایزه‌ی کتاب سال ایران در حوزه‌ی تاریخ شد. از جمله نویسنده‌هایی که به‌واسطه‌ی ترجمه‌های او معرفی یا بهتر شناخته شده‌اند، می‌توان به نیکلای گوگول، نیکلای اردمان، آلکساندر هرتسن، آندری ولوس و آندری کورکوف اشاره کرد. او بیش از بیست نمایشنامه ترجمه کرده است که اغلب آن‌ها توسط انتشارات هرمس منتشر شده‌اند. او در سال ۱۳۹۲ برای ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی «یک ماه در دهکده» نوشته‌ی ایوان ‌تورگنیف برنده‌ی جایزه‌ی ادبیات نمایشی ایران شد.

 آبتین گلکار

 

فهرست کتاب‌ها

 

آثار ادبیات نمایشی

نمایشنامه

گفت وگوی ناتمام و مصاحبه در بوئنوس آیرس (گنریخ باراویک | واسیلی چیچکوف)

https://nahang.ir/book/927021/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9/

 

بازرس (نیکالای واسیلیویچ گوگول)

https://fidibo.com/book/135935-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3

عروسی (نیکالای واسیلیویچ گوگول)

https://fidibo.com/book/142865-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C

 

دادگاه ویژه (ولادیمیر نیکالایویچ واینوویچ)

https://fidibo.com/book/156069-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

 

نفوس مُرده (میخاییل بولگاکوف)

https://fidibo.com/book/154597-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87

 

تراژدیهای کوچک (آلکساندرسرگی یویچ پوشکین)

https://nahang.ir/book/927016/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D9%88%DB%8C%DA%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86/

 

مُرده‌ی متحرک (لف نیکالایویچ تالستوی)

https://fidibo.com/book/154679-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9

 

باریس گادونوف (آلکساندر پوشکین)

https://nahang.ir/book/1133347/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86/

 

یک ماه در دهکده (ایوان ‌تورگنیف)

https://nahang.ir/book/1133612/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%86%DB%8C%D9%81/

 

فامیلی بی‌لهجه (میکولا کولیش)

https://nahang.ir/book/1135079/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4/

 

رولت قفقازی (ویکتور مرژکو)

https://nahang.ir/book/1133611/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%98%DA%A9%D9%88/

 

بودای بزرگ کمکشان کن! (آلکسی کازانتسف)

https://fidibo.com/book/63207-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86

 

دکابریست‌ها (لئانيد زورين)

https://fidibo.com/book/71082-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA

 

مرغ دریایی (باریس آکونین)

https://nahang.ir/book/736939/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86/

 

گریز (میخاییل بولگاکوف)

https://nahang.ir/book/1400894/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7%DA%A9%D9%81/

 

سیزدهمین رئیس‌جمهور (آزات آبدولین)

https://nahang.ir/book/1348119/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86/

 

اژدها (یوگنی شوارتس)

https://nahang.ir/book/1448534/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B3/

 

زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان (لئانید نیکولایویچ آندری یف)

https://partpublication.com/product/detail/106914/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-

 

آثار داستانی

رمان و مجموعه داستان کوتاه

آقای نویسنده و جنجال بر سر آپارتمان (ولادیمیرنیکالایویچ واینوویچ)

https://www.30book.com/book/33384/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3

 

اتاق شماره‌ی ۶ (آنتوان چخوف)

https://fidibo.com/book/70476-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6

 

یادداشت‌های یک پزشک جوان (میخاییل بولگاکوف)

https://fidibo.com/book/153034-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86

 

اعتراف (لف تالستوی)

https://nahang.ir/book/1161145/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C/

 

داستان ملال‌انگیز (آنتوان چخوف)

https://fidibo.com/book/82585-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2

 

حمام‌ها و آدم‌ها (میخاییل زوشنکو)

https://nahang.ir/book/746264/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D9%88/

 

آشیانه‌ی اشراف (ایوان سرگی یویچ تورگنیف)

https://nahang.ir/book/745840/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%86%DB%8C%D9%81/

خرگوش‌ها و مارهای بوآ (فاضل اسکندر)

https://nahang.ir/book/667769/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1/

 

مرا به کنگاراکس نبر! (آندری کورکوف)

https://nahang.ir/book/884656/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81/

 

رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید (داستان‌هایی از نویسنده‌های روس)

https://nahang.ir/book/883525/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF/

 

قلب سگی (میخاییل بولگاکوف)

https://nahang.ir/book/884804/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B3%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81/

 

رمانی با یک طوطی (آندری ولوس)

https://nahang.ir/book/883427/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3/

 

دوازده صندلی (ایلیا ایلف و یوگنی پتروف)

https://nahang.ir/book/773121/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%81/

 

زنبورهای خاکستری (آندری کورکوف)

https://fidibo.com/book/139709-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C

 

بارادین (نینا بربروا)

https://nahang.ir/book/1416644/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7/

 

ناقوس گوش بریده: داستانهای کوتاه از نویسندگان اسلاو

https://esmbook.com/book/97674/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88

 

بازگشت چورب (ولادیمیر نابوکوف)

https://nahang.ir/book/1178575/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81/

 

فقط یک طاعون ساده (لودمیلا اولیتسکایا)

https://nahang.ir/book/1289583/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7/

 

بازگشت به پنج رود : داستان خیال‌انگیز زندگی رودکی شاعر تبعیدی (آندری ولوس)

https://nahang.ir/book/1328659/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3/

 

درس خوشنویسی (میخاییل شیشکین)

https://nahang.ir/book/746049/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86/

 

کودک و نوجوان

شرورترین دختر مدرسه ۱ (انید بلایتون)

https://nahang.ir/book/1448041/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86/

 

چگونه میشا اهل کسب و کار شد؟ (تاتیانا پاپُوا | اُلگا مِنشیکُوا | لاریسا کنیشُوا)

https://nahang.ir/book/550169/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%A7/

آثار غیرداستانی

زندگی‌نامه- تاریخ

استالین (ادوارد رادزینسکی)

https://fidibo.com/book/156421-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86

 

 

علوم اجتماعی

جبار: شکسپیر و سیاست (استیون گرین‌بلت)

https://nahang.ir/book/881466/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AA/