حمید دشتی
حمید دشتی
حمید دشتی

فصل اول | مهمان هفتم

حمید دشتی متولد ۱۳۶۹ |  مترجم و کارگردان تئاتر. یکی از پرکارترین مترجم‌های ادبیات نمایشی است که فارغ‌التحصیل تئاتر از دانشگاه سوره ‌است. او در سال ۱۳۹۱ اولین گروه تئاتر انگلیسی‌زبان را با محوریت اجرای نمایشنامه‌های ترجمه نشده شکل داد. تمرکز و تخصص اصلی او ترجمه‌ی نمایشنامه‌های بریتانیایی است و ترجمه را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرده است. دشتی برای ترجمه‌ی نمایشنامه‌ی «خرس‌های قطبی»، اثر مارک هَدِن، برنده‌ی جایزه‌ی بهترین ترجمه از نهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبیات نمایشی ایران شد و برای همین اثر نامزد دریافت جایزه‌ی کتاب سال ایران در بخش ترجمه‌ی نمایشنامه شد. از جمله نویسنده‌هایی که به‌واسطه‌ی ترجمه‌های او معرفی و شناخته شده‌اند، می‌توان به سایمون استیونز، جِز باترورث، مارک رِیوِن‌هیل، فیلیپ ریدلی، دیوید گریگ و دیوید هروئر اشاره کرد. او بیش از سی نمایشنامه ترجمه کرده است که توسط ناشرهایی نظیر مروارید، روزنه، نی، کتاب دیدآور، کرگدن، نیماژ، یکشنبه و… منتشر شده‌اند. او را علاوه بر ترجمه، به‌خاطر ارتباط‌های مؤثر و نزدیک با نمایشنامه‌نویس‌های اروپایی و روابط بین‌المللی تئاتری می‌شناسند.  

 

 

فهرست کتاب‌ها

 

آثار ادبیات نمایشی

نمایشنامه

ترکه (مارک رِیوِن‌هیل)

https://nahang.ir/book/1453961/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%84/

 

سریع‌ترین ساعت جهان (فیلیپ ریدلی)

https://nahang.ir/book/1413515/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C/

 

انگل‌های تابان (فیلیپ ریدلی)

https://nahang.ir/book/1405903/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C/

رودخانه (جِز باترورث)

https://nahang.ir/book/1405917/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AB/

 

خلبان امریکایی (دیوید گریگ)

https://nahang.ir/book/1405940/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%DA%AF/

 

آن طرف (مارک رِیوِن‌هیل)

https://nahang.ir/book/1390106/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%84/

 

یک دقیقه (سایمون استیونز)

https://nahang.ir/book/1390102/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B2/

 

دیوار دریایی |  یک زندگی (سایمون استیونز | نیک پِین)

https://nahang.ir/book/1389937/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B2/

 

فرانکنشتاین (نیک دیر)

https://nahang.ir/book/1294064/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%B1/

 

خرس‌های قطبی (مارک هَدِن)

https://nahang.ir/book/1282448/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%AF%D9%86/

 

موتورتاون- موسیقی کانتری (سایمون استیونز)

https://nahang.ir/book/1202189/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B2/

 

زورق‌بان (جِز باترورث)

https://nahang.ir/book/913784/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AB/

 

بُرش (مارک رِیوِن‌هیل)

https://nahang.ir/book/862418/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%84/

 

بلوبرد و دو نمایشنامه‌ی دیگر (سایمون استیونز)

https://nahang.ir/book/761896/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B2/

 

هایزنبرگ و دو نمایشنامه‌ی دیگر (سایمون استیونز)

https://www.ipketab.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87

 

 

فیلمنامه

جاذبه (آلفونسو کوئرون، خوناس کوئرون، رودریگو گارسیا)

https://fidibo.com/book/92138-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87

 

نیمه‌شب در پاریس (وودی آلن)

https://fidibo.com/book/91914-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3

 

آثار ادبیات داستانی

رمان

اولین آدم بد (میراندا جولای)

https://nahang.ir/book/1450349/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C/

 

آثار آموزشی

کتاب آشپزی

شوالیه‌ی آشپزخانه (پل نیومن/ اِی.ای هاچنر)

https://nahang.ir/book/1432010/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86/