فصل اول | مهمان پنجم آراز بارسقیان متولد ۱۳۶۲ | مترجم و نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر. در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمد و از سن هجده سالگی با شرکت در کلاس‌های داستان‌نویسی جمال میرصادقی داستان‌نویسی را به‌طور حرفه‌ای آغاز کرد. ماحصل اولیه‌ی این کلاس‌ها دریافت جایزه‌ی ادبی صادق هدایت در اسفند ۱۳۸۵ بود. در سال ۱۳۸۷ با کارگاه‌های داستان‌نویسی محمدحسن شهسواری آشنا شد و در آن‌جا داستان بلند «یکشنبه» را نگاشت که در سال ۱۳۸۹ توسط نشر چشمه منتشر شد. این رمان توانست سال ۱۳۹۰ در یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی بنیاد هوشنگ گلشیری نامزد نهایی بخش «رمان اول» شود. بارسقیان تاکنون نزدیک به ده نمایشنامه نوشته که همه‌ی آن‌ها به صورت مشترک با غلامحسین دولت‌آبادی بوده. این دو، بعد از ده سال فعالیت و همکاری مشترک در تئاتر، به کمک یکدیگر اولین نمایشنامه‌شان به نام «گام زدن بر یخ‌های نازک» را در سال ۱۳۹۰ نوشتند. این نمایشنامه توانست در سال ۱۳۹۲ در سی‌ویکمین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال ایران، در بخش تئاتر، برگزیده‌ی کتاب سال شود. بارسقیان از اواسط دهه‌ی هشتاد ترجمه‌ی نمایشنامه را آغاز کرد و در طول ده ساله گذشته به یکی از فعال‌ترین مترجم‌های حوزه‌ی ادبیات نمایشی تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۵ آراز بارسقیان و غلامحسین دولت‌آبادی نشر یکشنبه را تأسیس کردند. از مهم‌ترین نمایشنامه‌نویس‌هایی که با ترجمه‌های او به مخاطب فارسی‌زبان معرفی شدند می‌توان به دیوید هر و رابرت شنکن اشاره کرد.
فصل اول | مهمان پنجم آراز بارسقیان متولد ۱۳۶۲ | مترجم و نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر. در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمد و از سن هجده سالگی با شرکت در کلاس‌های داستان‌نویسی جمال میرصادقی داستان‌نویسی را به‌طور حرفه‌ای آغاز کرد. ماحصل اولیه‌ی این کلاس‌ها دریافت جایزه‌ی ادبی صادق هدایت در اسفند ۱۳۸۵ بود. در سال ۱۳۸۷ با کارگاه‌های داستان‌نویسی محمدحسن شهسواری آشنا شد و در آن‌جا داستان بلند «یکشنبه» را نگاشت که در سال ۱۳۸۹ توسط نشر چشمه منتشر شد. این رمان توانست سال ۱۳۹۰ در یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی بنیاد هوشنگ گلشیری نامزد نهایی بخش «رمان اول» شود. بارسقیان تاکنون نزدیک به ده نمایشنامه نوشته که همه‌ی آن‌ها به صورت مشترک با غلامحسین دولت‌آبادی بوده. این دو، بعد از ده سال فعالیت و همکاری مشترک در تئاتر، به کمک یکدیگر اولین نمایشنامه‌شان به نام «گام زدن بر یخ‌های نازک» را در سال ۱۳۹۰ نوشتند. این نمایشنامه توانست در سال ۱۳۹۲ در سی‌ویکمین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال ایران، در بخش تئاتر، برگزیده‌ی کتاب سال شود. بارسقیان از اواسط دهه‌ی هشتاد ترجمه‌ی نمایشنامه را آغاز کرد و در طول ده ساله گذشته به یکی از فعال‌ترین مترجم‌های حوزه‌ی ادبیات نمایشی تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۵ آراز بارسقیان و غلامحسین دولت‌آبادی نشر یکشنبه را تأسیس کردند. از مهم‌ترین نمایشنامه‌نویس‌هایی که با ترجمه‌های او به مخاطب فارسی‌زبان معرفی شدند می‌توان به دیوید هر و رابرت شنکن اشاره کرد.
فصل اول | مهمان پنجم آراز بارسقیان متولد ۱۳۶۲ | مترجم و نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر. در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمد و از سن هجده سالگی با شرکت در کلاس‌های داستان‌نویسی جمال میرصادقی داستان‌نویسی را به‌طور حرفه‌ای آغاز کرد. ماحصل اولیه‌ی این کلاس‌ها دریافت جایزه‌ی ادبی صادق هدایت در اسفند ۱۳۸۵ بود. در سال ۱۳۸۷ با کارگاه‌های داستان‌نویسی محمدحسن شهسواری آشنا شد و در آن‌جا داستان بلند «یکشنبه» را نگاشت که در سال ۱۳۸۹ توسط نشر چشمه منتشر شد. این رمان توانست سال ۱۳۹۰ در یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی بنیاد هوشنگ گلشیری نامزد نهایی بخش «رمان اول» شود. بارسقیان تاکنون نزدیک به ده نمایشنامه نوشته که همه‌ی آن‌ها به صورت مشترک با غلامحسین دولت‌آبادی بوده. این دو، بعد از ده سال فعالیت و همکاری مشترک در تئاتر، به کمک یکدیگر اولین نمایشنامه‌شان به نام «گام زدن بر یخ‌های نازک» را در سال ۱۳۹۰ نوشتند. این نمایشنامه توانست در سال ۱۳۹۲ در سی‌ویکمین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال ایران، در بخش تئاتر، برگزیده‌ی کتاب سال شود. بارسقیان از اواسط دهه‌ی هشتاد ترجمه‌ی نمایشنامه را آغاز کرد و در طول ده ساله گذشته به یکی از فعال‌ترین مترجم‌های حوزه‌ی ادبیات نمایشی تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۵ آراز بارسقیان و غلامحسین دولت‌آبادی نشر یکشنبه را تأسیس کردند. از مهم‌ترین نمایشنامه‌نویس‌هایی که با ترجمه‌های او به مخاطب فارسی‌زبان معرفی شدند می‌توان به دیوید هر و رابرت شنکن اشاره کرد.

فصل اول | مهمان پنجم

آراز بارسقیان متولد ۱۳۶۲ | مترجم و نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر. در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمد و از سن هجده سالگی با شرکت در کلاس‌های داستان‌نویسی جمال میرصادقی داستان‌نویسی را به‌طور حرفه‌ای آغاز کرد. ماحصل اولیه‌ی این کلاس‌ها دریافت جایزه‌ی ادبی صادق هدایت در اسفند ۱۳۸۵ بود. در سال ۱۳۸۷ با کارگاه‌های داستان‌نویسی محمدحسن شهسواری آشنا شد و در آن‌جا داستان بلند «یکشنبه» را نگاشت که در سال ۱۳۸۹ توسط نشر چشمه منتشر شد. این رمان توانست سال ۱۳۹۰ در یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی بنیاد هوشنگ گلشیری نامزد نهایی بخش «رمان اول» شود. بارسقیان تاکنون نزدیک به ده نمایشنامه نوشته که همه‌ی آن‌ها به صورت مشترک با غلامحسین دولت‌آبادی بوده. این دو، بعد از ده سال فعالیت و همکاری مشترک در تئاتر، به کمک یکدیگر اولین نمایشنامه‌شان به نام «گام زدن بر یخ‌های نازک» را در سال ۱۳۹۰ نوشتند. این نمایشنامه توانست در سال ۱۳۹۲ در سی‌ویکمین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال ایران، در بخش تئاتر، برگزیده‌ی کتاب سال شود. بارسقیان از اواسط دهه‌ی هشتاد ترجمه‌ی نمایشنامه را آغاز کرد و در طول ده ساله گذشته به یکی از فعال‌ترین مترجم‌های حوزه‌ی ادبیات نمایشی تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۵ آراز بارسقیان و غلامحسین دولت‌آبادی نشر یکشنبه را تأسیس کردند. از مهم‌ترین نمایشنامه‌نویس‌هایی که با ترجمه‌های او به مخاطب فارسی‌زبان معرفی شدند می‌توان به دیوید هر و رابرت شنکن اشاره کرد.